รีรีข้าวสาร

การละเล่นพื้นบ้าน รีรีข้าวสาร

รีรีข้าวสาร เป็นการละเล่นพื้นบ้านไทย เป็นการละเล่นที่ต้องใช้ทักษะความคล่องแคล่วว่องไวและไหวพริบของผู้เล่น ผู้เล่นจะต้องลอดผ่านซุ้มที่ผู้เล่นอีกสองคนทำขึ้น โดยผู้เล่นทำซุ้มโดยการใช้มือทั้งสองข้างของแต่ละคนยึดกันไว้แล้วยกให้สูง ให้ผู้เล่นคนอื่นๆ ลอดผ่านซุ้มไป ขณะเดียวกันนั้นผู้เล่นทำซุ้มจะร้องว่า รีรีข้าวสาร เนื้อเพลง “รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน คดข้าวใส่จาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน พานเอาคนข้างหลังไว้” แล้วรีบเอามือกั้นคนหลังไว้ให้ได้ ผู้เล่นคนไหนโดนกั้นไว้ จะต้องมาเป็นผู้เล่นทำซุ้มแทน  การละเล่น ไทย รี รี ข้าวสาร

วิธีการเล่น การละเล่นพื้นบ้าน รีรีข้าวสาร

 1. วิธีการเล่นรีรีข้าวสาร แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน การละเล่น รี รี ข้าวสาร
 2. ผู้เล่นกลุ่มหนึ่งยืนเรียงกันเป็นแถว ผู้เล่นกลุ่มที่สองยืนประกบกันเพื่อทำซุ้ม
 3. ผู้เล่นในกลุ่มแรกจะลอดผ่านซุ้มที่ผู้เล่นกลุ่มที่สองทำขึ้น ขณะเดียวกันนั้นผู้เล่นกลุ่มที่สองจะร้องเพลง รีรีข้าวสาร เนื้อเพลง
 4. เมื่อร้องเพลงจบแล้ว ผู้เล่นกลุ่มที่สองจะรีบเอามือกั้นผู้เล่นในกลุ่มแรกคนสุดท้ายไว้ให้ได้
 5. ผู้เล่นคนไหนโดนกั้นไว้ จะต้องมาเป็นผู้เล่นทำซุ้มแทน วิธี การ เล่น รี รี ข้าวสาร

กติกาการเล่น การละเล่นพื้นบ้าน รีรีข้าวสาร

 • ผู้เล่นจะต้องลอดผ่านซุ้มโดยไม่ชนซุ้ม การ เล่น รี รี ข้าวสาร
 • ผู้เล่นจะต้องลอดผ่านซุ้มก่อนที่ผู้เล่นกลุ่มที่สองจะร้องเพลงจบ
 • ผู้เล่นคนไหนโดนกั้นไว้ จะต้องมาเป็นผู้เล่นทำซุ้มแทน วิธี เล่น รี รี ข้าวสาร
รูป-การละเล่น-ไทย

เพลงร้องประกอบ

เนื้อเพลง รีรีข้าวสาร ” รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก

 เลือกท้องใบลาน คดข้าวใส่จาน

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน พานเอาคนข้างหลังไว้ ” เนื้อเพลง รีรีข้าวสาร

ประโยชน์ของการละเล่น รีรีข้าวสาร

 • ฝึกทักษะความคล่องแคล่วว่องไวและไหวพริบของผู้เล่น เกม รี รี ข้าวสาร
 • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
 • สร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน

คุณค่า/แนวคิด/สาระ

 1. ออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้แข็งแรง
 2. เพลิดเพลิน จิตใจร่าเริง แจ่มใส ยอมรับในกฎเกณฑ์กติกาในการเล่น
 3. หัดให้เด็กมีไหวพริบ ปฏิภาณ และรู้จักใช้กลยุทธที่จะให้ตนรอดจากการถูกคล้องตัวไว้
 4. หัดให้เด็กรู้จักทำงานเป็นกลุ่มโดยหัวแถวต้องพยายามพาแถว โดยเฉพาะคนสุดท้ายให้รอดพ้นจากการถูกกักตัวให้ได้

สรุป

รีรีข้าวสาร

ลี ลี ข้าวสาร เป็นการเล่นพื้นบ้านไทยที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เป็นการเล่นที่สนุกสนานและมีประโยชน์ต่อผู้เล่นหลายประการ การละเล่นพื้นบ้าน หรือ “รีรีข้าวสาร” เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและมีความหมาย ไม่เพียงเสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัว แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับรุ่นหลานได้อย่างสร้างสรรค์

ติดตามเราได้ที่ : https://กีฬาพื้นบ้าน.com/

อ่านบทความเพิ่มเติม : โพงพาง