กีฬาพื้นบ้าน

กีฬาพื้นบ้าน สานความเป็นไทยผ่านกิจกรรมกีฬา และการละเล่น

กีฬาพื้นบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันในชุมชน โดยเน้นการใช้ความสามารถต่าง ๆ เพื่อการแข่งขันและความสนุกสนาน สร้างสรรค์ขึ้นจากสภาพแวดล้อม กีฬาพื้นบ้านมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ กีฬาบางชนิดเน้นทักษะกายภาพ เช่น กระโดดเชือก ยิงธนู ช่วยส่งเสริมความร่วมมือและทำให้ผู้เข้าร่วม ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้จากกีฬาพื้นบ้านไม่เพียงแค่ทักษะกีฬา แต่ยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความให้ความร่วมมือกันในชุมชน และความเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่เอกลักษณ์และที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน บทความนี้จะพาเราสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติกีฬาพื้นบ้าน และความหลากหลายของกีฬาพื้นบ้านในประเทศไทย

ประวัติกีฬาพื้นบ้านของไทย

ประวัติของกีฬาพื้นบ้านของไทย วัฒนธรรมและอดีตของไทยที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน เกิดขึ้นจากการดำรงค์ชีวิตในธรรมชาติและเชื่อมโยงชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน กีฬาพื้นบ้านมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและถูกสืบทอดต่อกันมาหลายรุ่น การเรียนรู้และการฝึกฝนในกีฬาพื้นบ้านถูกส่งต่อจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร กีฬาพื้นบ้านมีบทบาทที่สำคัญในการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยไปให้รุ่นหลัง แม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในสมัยปัจจุบัน มีการนำกีฬาพื้นมาดัดแปลง กฎกติกา เพื่อเพิ่มความสนุก น่าตื่นเต้นขึ้น แต่ยังคงความเป็น เกมโบราณ ยังคงมีความเป็น การละเล่นพื้นบ้าน  และความสนใจในกีฬาพื้นบ้านยังคงอยู่และมีความสำคัญต่อความเป็นไทย นอกจากนี้กีฬาพื้นบ้านยังมีอีกแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงมีความแตกต่างตามวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น

ความหลากหลายของกีฬาพื้นบ้านของไทย แยกออกเป็น 2 ประเภท

กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและชุมชนในทุกส่วนของโลก ทุกชุมชนมีกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ของตน กีฬาพื้นบ้านแต่ละภาค  มีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งกีฬาที่เกิดขึ้นมักเป็นผลมาจากประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น การเล่นกีฬาพื้นบ้านช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนที่ไม่เหมือนใคร การสืบทอดกีฬาพื้นบ้านจากคนรุ่นเก่าไปสู่รุ่นหลังเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว และส่งเสริมความรักในกีฬาที่มีความหลากหลาย ประเภทของการละเล่นพื้นบ้าน หรือกีฬาพื้นบ้าน และ วิธีเล่นการละเล่นไทย แยกออกเป็น 2 ประเภท

กีฬาที่ใช้เครื่องมือ

 กีฬาพื้นบ้านของไทย ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มความท้าทาย เช่น การกระโดดเชือก การยิงธนู และการตีกอล์ฟพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือมีหลายแบบที่น่าสนใจ เป็นกีฬาที่ต้องการทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการแข่งขันและความสนุกสนาน ตัวอย่างของกีฬาพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือ:

 • การยิงธนู: กีฬานี้เป็นการใช้ธนูเพื่อยิงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้เล่นต้องมีความแม่นยำและความเฉลียวฉลาดในการปรับการจัดวางและการดึงเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงที่สุด
 • การกระโดดเชือก: การกระโดดเชือกเป็นกีฬาที่ใช้เชือกเพื่อกระโดดข้ามเชือก ผู้เล่นต้องมีความคล่องตัวและร่างกายแข็งแรงเพื่อรักษาความสมดุลและความเร็วในการกระโดด
 • การตีกอล์ฟพื้นบ้าน: กีฬานี้เป็นการใช้ไม้กอล์ฟพื้นบ้านในการตีลูกเพื่อให้ไปถึงหลุมในจำนวนน้อยที่สุด ต้องใช้ความแม่นยำและทักษะในการคำนวณระยะทางและทิศทาง

กีฬาพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือมีความน่าสนใจและต้องการทักษะที่แตกต่างกัน เป็นการนำเสนอความสนุกและความคล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตประจำวันในชุมชน และ การละเล่นไทยทั้งหมด จะเป็นการเล่นแบบที่ใช้อุปกรณเป็นส่วนมาก

กีฬาพื้นบ้าน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/

กีฬาที่ใช้สมองและกล้ามเนื้อ

กีฬาที่ไม่ใช้อุปกรณ์ แต่จะใช้สมองและกล้ามเนื้อมีหลายแบบที่น่าสนใจ เป็นกีฬาที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และความแม่นยำในการเล่น  กีฬาพื้นบ้านที่ใช้สมองและกล้ามเนื้อ จะ เล่นอะไรดี สำหรับเกมที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ในการเล่น มีดังนี้ :

 • เกมทายดวง: เกมนี้ใช้สมองในการคาดเดาผลลัพธ์หรือคำตอบของคำถามที่กำหนดไว้ ผู้เล่นต้องใช้ความคิดและความรวดเร็วในการตอบคำถาม
 • เกมคำนวณ: เกมนี้เน้นการใช้ความคิดทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณผลลัพธ์หรือจำนวนที่ต้องการ ผู้เล่นต้องมีความแม่นยำในการคำนวณและความรวดเร็วในการแก้ปัญหา
 • เกมสร้างสรรค์: เกมนี้เป็นการให้โอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ผู้เล่นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นจินตนาการ
 • เกมทายดวงจากภาพ: เกมนี้ใช้ภาพเป็นตัวช่วยในการทายดวงหรือคำตอบ ผู้เล่นต้องใช้ความสังเกตและการวิเคราะห์เพื่อคาดเดาคำตอบที่ถูกต้อง

กีฬาพื้นบ้านที่ใช้สมองและกล้ามเนื้อช่วยในการพัฒนาทักษะความคิด การวางแผน และการแก้ปัญหาของผู้เล่น นอกจากนี้ยังเสริมความรวดเร็วในการตอบสนองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม

สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และได้รับจากการเล่นกีฬาพื้นบ้าน

กีฬาพื้นบ้านสอนให้เราเข้าใจถึงความร่วมมือ ความอดทน และการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังส่งเสริมความคล่องตัวและสมดุลในร่างกาย   สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และได้รับจากการเล่นกีฬาพื้นบ้าน:

 • ทักษะการทำงานเป็นทีม: การเล่นกีฬาพื้นบ้านช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม ผู้เล่นเรียนรู้วิธีการสื่อสาร แบ่งหน้าที่ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาในทีม
 • ความรับผิดชอบและการประเมินผล: การเล่นกีฬาพื้นบ้านสอนให้ผู้เล่นรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมและการปรับปรุงทักษะของตน พวกเขาเรียนรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง
 • การจัดการเวลา: การเล่นกีฬาพื้นบ้านต้องการการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การวางแผน การจัดสิ่งของ และการทำกิจกรรมในเวลาที่กำหนด
 • ความแข็งแรงและสุขภาพ: กีฬาพื้นบ้านช่วยส่งเสริมสุขภาพกายและร่างกายที่แข็งแรง ผู้เล่นเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพและความเหมาะสมในการออกกำลังกาย
 • ทักษะในการแก้ไขปัญหา: การเล่นกีฬาพื้นบ้านต้องพิจารณาและแก้ไขสถานการณ์ในขณะที่กำลังเล่น ผู้เล่นเรียนรู้วิธีการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความเข้าใจและเคารพต่อวัฒนธรรม: การเล่นกีฬาพื้นบ้านช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจและเคารพวัฒนธรรมและประเพณีของตนเอง พวกเขาได้รู้จักความเฉลียวฉลาดในการแสดงความเคารพต่อผู้ประพันธ์
 • ทักษะการเรียนรู้รักการพัฒนา: การเล่นกีฬาพื้นบ้านสอนให้ผู้เล่นมีทักษะการเรียนรู้รักการพัฒนาตนเอง พวกเขาไม่เกรงกลัวการพยายามสิ่งใหม่ และมองว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความสนุกและน่าตื่นเต้น

การเล่นกีฬาพื้นบ้านนอกจากจะมอบความสนุกและความเพลิดเพลินแก่ผู้เล่น ยังช่วยพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่มีประโยชน์สำหรับชีวิตประจำวันอีกด้วย

การสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีไทยและการอนุรักษ์ คงสืบไปให้กับรุ่นหลัง

กีฬาพื้นบ้านเป็นส่วนสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ควรรักษาไว้ เพื่อให้รุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป  การอนุรักษ์ กีฬาพื้นบ้าน มีความสำคัญอย่างมากในการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยไปให้กับรุ่นหลัง  เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์  เราก็ได้รักษาส่วนสำคัญและสืบทอดความรู้สึกของเราไปให้คนรุ่นหลัง ช่วยสร้างความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน

การอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน เป็นการรักษาความเป็นไทยและความเชื่อมโยงในชุมชนที่มีความสำคัญอย่างมาก นอกจากการสร้างความสนุกและความเพลิดเพลินในการเล่นกีฬาแล้ว กีฬาพื้นบ้านยังมีความหมายที่ลึกซึ้งในการรักษาวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้ยังคงอยู่และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ความสำคัญของกีฬาพื้นบ้านในปัจจุบันมีอยู่มากมาย

แม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน กีฬาพื้นบ้านยังคงเป็นที่หล่อเลี้ยงความเป็นไทยและความเชื่อมโยงในชุมชน โดยเฉพาะในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กีฬาพื้นบ้านช่วยสร้างสัมพันธภาพและความเชื่อมโยงในชุมชน ยังมีการนำมาใช้ในการ เล่นเกม นันทนาการ พื้นบ้าน ในเทศกาลต่างๆในปัจจุบัน ผู้คนมารวมกันเพื่อเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างคนในชุมชน ความสำคัญของกีฬาพื้นบ้านเกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธภาพ สุขภาพที่ดี การอนุรักษ์วัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพในสังคมปัจจุบัน จึงได้มีการนำเอา การละเล่นของ เล่นเป็นเกมกีฬาอีกมากมาย เพียงปรับกติกาการเล่น และรูปแบบของ กีฬาพื้นบ้านแปลกๆ มาปรับใช้ในปัจจุบัน และได้มีการนำเอาไปใช้ในการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านสากล อีกด้วย

กีฬาพื้นบ้านกับการละเล่นแตกต่างกันอย่างไร

กีฬาพื้นบ้านและ การละเล่น คือสองแนวทางการเล่นที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ไม่เสมอไป การละเล่นพื้นบ้าน หรือ กีฬาพื้นบ้านมีหลากหลายรูปแบบ แต่มีวิธีการเล่นที่คล้ายคลึงกันอยู่บ้าง เนื่องจากกีฬาจะมีการปรับเล่นแค่ กฎกติกาเท่านั้น ส่วนรูปแบบการเล่นหรือวิธีการเล่นยังคงนำเอามาจาการละเล่นเป็นส่วนใหญ่

 • กีฬาพื้นบ้าน: เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะการแข่งขันและการแข่งขันกันระหว่างทีมหรือผู้เล่น มีกติกาและกฎระเบียบที่เข้มงวด และเน้นความสามารถในการแข่งขันระหว่างทีมหรือผู้เล่น มีการตัดสินผลด้วยผลที่ได้จากการแข่งขันจริง มุ่งหวังให้ได้รับชัยชนะหรือคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน มีการเตรียมตัวและฝึกซ้อมเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับสูงได้ เน้นความสังคมและการทำงานร่วมกันในทีม มีการสร้างความสัมพันธ์และความสนับสนุนระหว่างสมาชิกในทีมการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกซ้อมทางกายและกีฬา
 • การละเล่น: เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน ไม่จำเป็นต้องมีกติกาและกฎระเบียบที่เข้มงวด ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความสนใจและความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำเป็นต้องมีการแข่งขันจริง ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินและสนุกกับกิจกรรมโดยไม่ต้องมีการแข่งขันหรือตัดสินผล มุ่งหวังให้ได้รับความสนุกสนานและความพอใจจากกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายในการชนะหรือคะแนน  สามารถทำกิจกรรมได้เดี่ยวหรือกับกลุ่มเล็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนผู้เล่นหรือทีมที่มาก  ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมมากนัก สามารถเริ่มกิจกรรมได้เมื่อต้องการ

การละเล่นพื้นบ้าน หมายถึง กิจกรรมเล่นเพื่อความสนุกสนานและความเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของครอบครัวหรือชุมชนทั้งหมด การละเล่น พื้นบ้าน ช่วยสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างบุคคลในชุมชน และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสันติสุขและความสุขในชีวิตประจำวัน

เครดิต : https://กีฬาพื้นบ้าน.com 

อ่านบทความเพิ่มเติม : การละเล่นพื้นบ้าน